Testler

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Öz- bakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilir.

Testin Türü: Gelişim Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 0-6 yaş arası bebek ve çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test ebeveynlerinin eşliğinde çocuğa uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ (A FORMU)

Bireylerin tutum ve duygularını incelemede kullanılan tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir.

Testin Türü: Psikometrik Test

Uygulanacak Yaş Grubu: A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Süre sınırı yoktur.

BENDER – GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bu test çocuklarda görsel motor işlevi ile zeka düzeyini, regresyonu, beyin hasarını, fonksiyon kaybını, psikozları ve afaziyi saptamaya yarayan bir performans testidir.

Testin Türü: Performans Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 5 yıl 6 ay – 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Görsel belleği ölçmeye yarayan bir performans testidir. Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, bakarak çizilmesini, akıldan çizim yapılmasını ve başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi veren, dikkat eksikliğinin tespit edilmesine yarayan bir testtir.

Testin Türü: Dikkat Eksikliği Tespiti

Uygulanacak Yaş Grubu: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda yalnızca bir kişiye uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

CATTELL ZEKA TESTİ

Cattell testi kültürden bağımsız olarak geliştirilmiştir, tüm toplumlarda uygulanabilmektedir. Testin kültürden bağımsız olması geçerlilik ve güvenirliliğini arttırmaktadır. Bu test performans ile zeka seviyesini ölçen bir test olup, 4 alt testten oluşmaktadır. Alt testlerden, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zekâ seviyesi hesaplanmaktadır.

Testin Türü: Zeka Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 ya üzeri bireylere 2A, 2B ve 3A şeklindeki farklı formlarla uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test, uygulanacak kişinin yaş grubunun formunda yer alan belirli süreye göre uygulanır.

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ (CAT)

Çocuk Algı Testi (CAT) çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini, kardeş kıskançlığı, tuvalet eğitimleri ve genel tutumlarını analiz etmek için kullanılır.

Testin Türü: Projektif Test

Uygulanacak Yaş Grubu: 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel olarak uygulanır.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Küçük çocuklarda gelişimsel sorunları saptayabilmek amacıyla uygulanır. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve değerlendirme yaparak yönlendirmek için uygulanır.

Testin Türü: Gelişim Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test ebeveynleri eşliğinde çocuğa uygulanır.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ

Çocukların görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğini değerlendirmeye yarayan bir performans testidir. Frostig Görsel Algılama Testi görsel algıyı, El-Göz koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayrımı, Şekil Sabitliği, Mekân-Konum Algısı ve Mekân İlişkilerinin Algısı olmak üzere 5 boyutta değerlendirir.

Çocuk görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarısı için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedir. Bu nedenle Frostig testinden çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçmede de sıklıkla yararlanılır.

Testin Türü: Performans Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulaması 50-60 dakika arası sürmektedir.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Çocuklarda motor becerileri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini, kısa süreli hafızayı ölçmeye yarayan bir performans testidir. Kolaydan zora doğru sıralanmış şekillerden oluşur. Çocuğun çizebildiği şekil, zihin yaşını belirlemeye yardımcı olur.

Testin Türü: Performans Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 1 – 7 yaş arası çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

KENT EGY ZEKA TESTİ

Kent EGY sözel performansa dayanan bir testtir.  Bilgi ve dil kullanımı ile zeka seviyesini tespit etmek amaçlanmaktadır.

Testin Türü: Zeka Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 6-14 yaş aralığındaki bireylere uygulanır.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

KOPPİTZ İNSAN ÇİZİM TESTİ

Çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendirme amacıyla uygulanan çizim testidir. Çocuğun duygusal gelişimde yaşanan olası sorunları saptamak ve aynı zamanda duygusal olgunluk yaşı ile kronolojik yaşı arasındaki paralelliği kontrol etmek amacıyla uygulanır.

Testin Türü: Performans Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 4-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Okula yeni başlayan ya da başlayacak olan çocukların okulun gerektirdiği kurallara uyup uyamayacağını, öğrenmeye hazır olup olmadığını anlamak amacıyla uygulanmaktadır. Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme şeklinde alt testlerden oluşur. Bu testin sonucuyla aileler çocuklarının okula ne düzeyde hazır olduklarıyla ilgili sağlıklı veriler elde ederler. Çocuğun okula hazır oluşuyla ilgili de gerekli destek ve önlemler hakkında aileler bilgilendirilir.

Testin Türü: Performans Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 5-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Testin süresi yaklaşık olarak 24 dakikadır.

OKULA HAZIRLIK TESTİ

Çocukların okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi konularda çocuğun performansını ölçmeyi amaçlar.

Testin Türü: Performans Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 6 yaş 4 aydan küçük çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Testin süresi yaklaşık olarak 30 dakikadır.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Çocuğun dil gelişimini ölçmeye yarayan bir gelişim testidir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır.

Testin Türü: Gelişim Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 2,5 – 18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda yalnızca bir kişiye uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

Sınav kaygısını tespit etmek, sınav kaygısını oluşturan nedenleri saptamak ve çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.

Testin Türü: Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: Ortaokul ve lise çağındaki bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Testte zaman sınırlaması yoktur.

WISC-R ZEKA TESTİ

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zekâ testlerinden birisi olan WISC-R testi (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği); 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. WISC-R zekâ testi ile olaylar dizisini algılayabilme, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, planlama yapabilme, bir olayın bütününü kavrayabilme, muhakeme gücü, görsel dikkat ve sıralama yetenekleri, dikkati probleme yoğunlaştırma, görsel / işitsel dikkat ve sayısal düşünme gibi alt alanları değerlendirir. Test sonucuna göre, gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalanabilir. Ayrıca üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar ile özel okullar WISC-R zekâ testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

Testin Türü: Zekâ Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 6 – 16 yaş aralığı

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda yalnızca bir kişiye uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test 60 – 70 dk arası sürer.

BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Aaron Beck tarafından geliştirilen test, anksiyete (kaygı) belirtilerinin varlığını ve şiddetini belirleme amacıyla kullanılır.

Testin Türü: Belirti Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 12 yaş ve üzeri bireylere uygulanır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması olmamakla beraber yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Aaron Beck tarafından depresyon riskini ve düzeyini ölçmek için tasarlanan 21 maddelik değerlendirme ölçeğidir.

Testin Türü: Belirti Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 13 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırı olmamakla beraber yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ (B FORMU)

Bireylerin tutum ve duygularını incelemede kullanılan tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir.

Testin Türü: Psikometrik Test

Uygulanacak Yaş Grubu: B formu, 17 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Süre sınırı yoktur.

DİSSOSİYATİF YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ (DES)

Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES), dissosiyatif psikopatolojisi olan bireyleri tanımlamamak için uygulanan bir testtir.

Testin Türü: Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: Yetişkin bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel olarak uygulanır.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

SCL-90

Bireylerde ortaya çıkabilecek patolojik bulguları alt alanlarda ve toplamda değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Testin Türü: Belirti Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 17 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel olarak uygulanır.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

ARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ

Kadın ve erkekte cinsel işlev bozukluğunu saptamaya yönelik bir testtir. Çift danışmanlığı ve cinsel terapide sıkça kullanılır.

Testin Türü: Tarama Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: Yetişkin çiftlere uygulanır.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda kadın ve erkeğe ayrı ayrı uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulama sırasında zaman sınırlaması yoktur.

Çift ilişkisinde evlilik doyumunu puanlamak amacıyla uygulanır. Çift danışmanlığında sıkça kullanılır.

EVLİLİK DOYUMU ÖLÇEĞİ

Testin Türü: İlgi ve Tutum Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: Yetişkin ve evli çiftlere uygulanır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda kadın ve erkeğe ayrı ayrı uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

EVLİLİK UYUMU ÖLÇEĞİ

Çift ilişkisinde evlilik uyumunu puanlamak amacıyla uygulanır. Çift danışmanlığında sıkça kullanılır.

Testin Türü: İlgi ve Tutum Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: Yetişkin ve evli çiftlere uygulanır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda kadın ve erkeğe ayrı ayrı uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

GOLOMBOK – RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ

Bireylerin cinsel hayatlarından duyduğu haz ve cinsel doyumu ölçmek için kullanılır. Çift danışmanlığı ve cinsel terapide sıkça kullanılır.

Testin Türü: İlgi ve Tutum Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: Yetişkin çiftlere uygulanır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda kadın ve erkeğe ayrı ayrı uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test uygulamasında süre sınırlaması yoktur.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Nedir ve Kimlere Uygulanır?

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), ilk olarak 1937 yılında ABD Minnesota Üniversitesi’ndeki klinik psikolog Starke R. Hathaway ve nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından; zihinsel sağlık bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için klinik amaçlı olarak geliştirilen ve halen en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.